Jacks & Pumps

برای اعمال نیروی پیش‌تنیدگی به بتن، کابل‌های پیش‌تنیدگی باید کشیده شود. کشش کابلهای پیش‌تنیدگی توسط جک و پمپهای هیدرولیکی انجام می‌شود. تامین نیروی پمپهای هیدرولیکی معمولاً با استفاده از برق تک فاز یا سه فاز انجام می‌شود. البته پمپهای دستی هم در برخی موارد دارای کاربرد هستند. پمپهای هیدرولیک با تامین فشار هیدرولیکی، باعث حرکت جکها و اعمال نیرو می‌شوند. یکی از مشخصه‌های اصلی هر پمپ، میزان فشاری است که می‌تواند تامین کند. بعلاوه حجم روغن و دبی ایجاد شده توسط هر پمپپ نیز از دیگر مشخصات آن است.
جکهای هیدرولیک نیز بسته به مشخصات، توان ایجاد نیرو‌های پیش‌تنیدگی متفاوتی را دارند. بصورت معمول برای کشیدن کابلها در دال‌های پیش‌تنیده از جکهای تک رشته‌ای (Mono Strand) بصورت مدادی (Center Hole Ram) یا دو بازو (Twin Ram) استفاده می‌شود. برای انجام عملیات کشش در تیرها، پل‌ها‌، مخازن، سیلوها و ... که کابلها بصورت چند رشته‌ای استفاده می‌شود باید از جکهای چند رشته‌ایی Multi Strand)) استفاده شود. بسته به قطر و تعداد کابلها ظرفیت جکهای کشش چند رشته‌ایی با هم تفاوت دارند.