U-Boot

برای اجرای دال مجوف دو پوش می‌توان از قالبهای مختلف استفاده کرد. قالبهای یوبوت بر خلاف قالبهای کروی یا بیضوی نیاز به قفس فلزی برای ثابت نگه داشته شدن ندارد. پس انتظار می‌رود با مقدار آرماتور کمتر پایداری سقف را تامین نمایند.
بعلاوه شکل قالبها به ترتیبی است که می‌توان آنها را حین حمل و نقل داخل یکدیگر قرار داد و حجم کمتری را اشغال می‌کنند.   قالبهای تولید شده توسط این مجموعه دارای ابعاد نشان داده شده می‌باشد. تعبیه سوراخ میانی به پایداری قالب روی سقف کمک می‌کند. بعلاوه امکان ویبره زدن مناسبتری را فراهم کرده تا بتن براحتی در لایه پائینی حرکت کند.
جنس قالبها باید به نحوی باشد که در حین اجرای عملیات آرماتور بندی پایداری کافی را داشته باشد. با توجه به شرایط اجرایی ممکن است قالبها چندی روز در معرض آفتاب قرار بگیرند. قالبها باید به ترتیبی باشند تا مقاومت کافی در برابر نور خوزشید داشته و دچار آسیب نشوند.